Info‎ > ‎2017‎ > ‎

2017-06-16, Domslut avseende Gåsös parkeringsplatser på Älgö är nu avgjort till Älgöbornas nackdel

ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

 

Svea Hovrätt har nu sagt sitt avseende Gåsöparkeringens varande eller icke varande på Älgö respektive Svärdsö                       

Hovrätten har i april i år som tredje instans efter en långdragen juridisk gång slagit fast Mark- och miljööverdomstolens avgörande att inte medge prövningstillstånd till vare sig Älgö Fastighetsägareförening eller de fem stycken Älgö fastighetsägare som överklagat kommunens beslut. Ett beslut som gick ut på att ändra Älgös antagna detaljplan avseende tre parkeringsytor inom delar av Älgö respektive Svärdsö.

Dom till Älgöbornas nackdel  

Älgös allmänna parkering med 16 p-platser vid Dansbanan (vid slutet av Ekholmsvägen österut) har vi på Älgö nu förlorat rätten till. Den ska nu privatiserats till förmån för Gåsö Vägsamfällighets medlemmar medan besökare till Älgö Gårds mest centrala och populära platser såsom kiosken, Barnbadet, Bergbadet och Tennisklubben istället vid behov får parkera sina bilar på Svärdsös allmänna parkering 1,5 kilometer bort från Älgö Gård.

 

Gåsöbornas parkeringar – en het fråga 

Frågan om parkeringsbehovet för Gåsöborna har sedan år 1995 varit en het fråga för kommunen. Liksom katten på het plåt, vågade inte de styrande politikerna ta ställning i frågan och den förpassades till ett odefinierat och vagt beslut om ett ställningstagande i senare skede.

Parkeringsproblem vid Älgö Gård

Att frågan fortsättningsvis varit het har vi alla kunnat konstatera varje sommar då området kring Älgö Gård under en följd av år invaderats av olagligen parkerade bilar. Bilar som lämnats vind för våg längs vägrenen, som parkerats mitt framför privata infartsgarage, som tvingat småbarnen till en riskfylld kurragömmalek mellan plåtburkarna. Som även förskjutit parkeringstiden för p-platserna närmast Barnbadet till ett helt veckoslutlångt passivt stationerande av bilar tåligt väntande på sina fritidsutövande ägare tvärs över sundet.

Allt detta medan den 2 000 m2 stora ödsliga Marenparkeringen, ca trehundrameter från Älgö Gård, gapat nästan tomt utan bilar sommar efter sommar.

 

Marenparkeringens gemensamhetsanläggning

Denna parkering utgörs av en gemensamhetsanläggning innehållande 75 st. personligt angivna p- platser som sedan 50- talet förvaltas av Gåsö Vägförening. En gemensamhetsanläggning vars p-platser kommunen i detaljplankartan helt aningslöst valde att omdisponera och minska parkeringstäckningen till ca 70 procent. Allt för att inom ytan ge plats för ca 19 nya p-platser för Gåsö Vägsamfällighet. Samtidigt anger detaljplanen en utökning av Marens parkeringsytan västerut med en 800 m2 stor yta avsedd för ca 29 p-platser för Gåsö Vägsamfällighet. 

 

Men kommunen stötte på patrull

Gåsö Vägförening opponerade sig bestämt mot kommunens omdisponering av deras parkeringsyta vilket tvingade kommunen att föreslå en detaljplaneändring vars domslut nu avgjorts till Älgöbornas nackdel.

 

Parkeringsfrågan ännu inte löst?

Utvidgningen av Marenparkeringen västerut inom ramen för en gemensamhetsanläggning att förvaltas av Gåsö Vägsamfällighet lär dröja. Den finns på pappret men först måste båda Gåsöföreningarna komma överens om servitutavtal m.m. genom en lantmäteriförrättning.

 

Kan vi nu i sommar hoppas på en ordnad parkering kring Älgö Gård?

Vi vädjar förstås till alla att följa parkeringens regler så att vi alla kan njuta av den vackra omgivningen kring det kulturhistoriska Älgö Gård.

 

Vi önskar er alla framöver en fin sommar på vårt vackra Älgö.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2017-06-14