Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-12-13, Omdaningen av Saltsjöbadens centrum

Kommunen backar från hårdexploatering av Tippen?

Som Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) belyst i bilaga till det Höstbrev som skickades till fastighetsägarna på Älgö i november, och som nu också finns utlagt på ÄFF:s hemsida, så smider Nacka kommun planer på en rejäl omdaning av Saltsjöbadens Centrum med omnejd. Men det verkar nu som att kommunen fått besinna sig. I kölvattnet av samrådet och de bortåt 500 yttranden som inkom, beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 december att modifiera inriktningen på planarbetet.

Den förändrade inriktning man fattade beslut om innebär bland annat en lägre exploateringsgrad och, som det verkar, hänsynstagande till kulturmiljön, m.m. Klicka här föratt ta del av beslutet om den ändrade inriktningen av planarbetet.

Besök också Saltsjöbadens Hembygdsförenings hemsida. Hembygdsföreningen har en aktiv bevakning av frågan. Klicka här för att ta del avhembygdsföreningens samrådsyttrande.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2016-12-12