Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-05-08, Mobilmastbeslutet

Unika naturvärden får stryka på foten

Grönt ljus för mobilmast i Dalen

Högsta beslutande församlingen i kommunen sa den 18 april ja till en planändring för att möjliggöra bygget av en 48 meter hög mobilmast med tillhörande teknikbodar mitt i natursköna Dalen på Älgö.

Detta trots protester från en massiv opinion.

99 fastighetsägare på Älgö har aktivt agerat mot byggnation av en mobilmast i det aktuella området och sagt nej till den nu klubbade planändringen som ger det genom Investor delvis Wallenbergägda bolaget Hi3G Acces- AB den vind i seglen för ett mastbygge som saknades i hittills gällande planförhållanden på grund av bland annat den känsliga miljön i Dalen.

-Naturen är en oersättlig tillgång. Att få gå i Dalens gömda grönska mellan de mäktiga bergssidorna, att få stiga upp på den vackra platån med de mjukt rundade hällarna och de gamla, underbara tallarna är en fantastisk upplevelse. Ska en mast som inte behövs för Älgö få förstöra allt detta, undrade älgöbon Ally Wanngård i ett tänkvärt upprop till den politiska församlingen i Nacka kommun inför beslutsfattandet.

Exakt samma anläggning som genom dom i Förvaltningsrätten inte får byggas skapar den klubbade ändringen av detaljplanen nu svängrum för. Lagligt? Olagligt? Omoraliskt? Är frågorna Ally Wanngård ställer sig i sin dokumentation av den process som lett fram till planändringsbeslutet i kommunfullmäktige. Du kan ta del av denna tankvärda tillbakablick genom att klicka in dig på länken nedan.


Kommunfullmäktiges beslut att klubba igenom planändringsförslaget kan överklagas av dem som under planprocessen anfört invändningar som inte blivit tillgodosedda. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen men lämnas till Nacka kommun. Sista dagen att överklaga är den 17 maj.

Samtliga partier utom Nackalistan och Sverigedemokraterna biföll planändringsbeslutet. Nackalistan markerade sitt missnöje och lämnade in en reservation mot beslutet.


Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2016-05-08