Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-02-26, Planändring parkeringar

Planändringsförslaget

Älgö åderlåts på parkeringsmöjligheter

Tyck till om Nacka kommuns planerade ändring av Älgös parkeringsplatser. 

Måndagen den 29 februari deadline för dina synpunkter. 

När planändringsförslaget gällande de tre parkeringsytorna det handlar om var ute på samråd för ett drygt år sedan resulterade det i massiv opposition från älgöbor. Men kommunen har avfärdat alla synpunkter. Ta del av deras samrådsredogörelse på kommunens hemsida om Älgö där du kan trycka dig in på den aktuella informationen: www.nacka.se/algo.

Fram till och med måndagen den 29 februari kan du tycka till om deras planändringsförfarande. Det förslag som är utställt för granskning och som du också har tillgängligt på nämnda hemsida är inte identiskt med det som ställdes ut tidigare då kommunen nu uppger att den parkeringsplats inom detaljplanen för Älgö och som är placerad på Svärdsö, och som man vill ska vara allmän istället för Ekholmsparkeringen, ska användas av besökare till naturreservatet. Klicka här för att läsa Älgö Fastighetsägareförenings reaktion på detta. Det går bra att hänvisa till denna i ditt egna eventuella överklagande. Klickar du in dig här så kan du också ta del av ÄFF:s tidigare samrådsyttrande.

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inkomma till Nacka kommun senast måndagen den 29 februari. 

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till: 
Nacka kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Planenheten KFKS 2014/79-214 
131 81 Nacka 

eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/79-214 i ämnesraden. 
OBS: Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.  vänligen texta namn- och adressuppgifter!
 
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening 

2016-02-26