Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-12-12, Mobilteletorn på Älgö?

Ta hjälp av ÄFF:s mall

Tyck till om detaljplanen för mobilteletorn på Älgö

Nacka kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för Ovalen rullar vidare trots starkt motstånd på Älgö.

I somras var detaljplaneförslaget ute på samråd, och nu är det reviderade förslaget utställt för granskning i kommunalhuset samt på biblioteken i Saltsjöbaden och Nacka Forum. 

Du kan också ta del av planförslaget genom att gå in på Nacka kommuns hemsida:


- plankartan, klicka här:

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_c_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_karta_planbest.pdf

 

- planbeskrivning granskningshandling, klicka här:

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_d_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_planbeskr.pdf

- samrådsredogörelse, klicka här:   

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2015/20151104/04_b_plan_mobilmast_norr_Trappstigen_samrådsredog.pdf

- All kommunens dokumentation om mobilmastplanen hittar man via nedanstående länk: 
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Algo/mobilmasttrappstigen/Sidor/default.aspx

Fram till den 21 december kan du lämna synpunkter. Det kan du göra även om du inte yttrade dig under samrådet i somras. 

Yttrade du dig under samrådet utan att få dina invändningar tillgodosedda bör du gå in med ett granskningsyttrande och hävda dina synpunkter.

Om du inte har framfört dina synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Du kan ta hjälp av Älgö Fastighetsägareförenings mall.

- Mall, klicka här.

Du kan även använda dig av vad ÄFF skrivit i sitt samrådsyttrande samt granskningsyttrande och som du kan ta del av.

- ÄFF:s Samrådsyttrande, klicka här.

- ÄFF:s granskningsyttrande, klicka här.

Det går alldeles utmärkt att hänvisa till ÄFF:s inlagor i din egen talan.

Vad gäller frågan?

Ett 5000 kvadratmeter stort område vid Älgös högsta punkt och i mest skyddsvärt naturområde undantogs från gällande detaljplan för Älgö just innan detaljplanen klubbades i december 2006. Här gäller därför fortfarande den gamla byggnadsplanen från 40-talet. Genom den manövern ville kommunen säkra möjligheten att anlägg ett 50 meter högt mobilteletorn på Älgö. Den nya detaljplanen hade troligtvis stängt den möjligheten.

Men det visade sig snart att inte heller den gamla byggplanen höll för det företaget. Operatören Hi3G fick bygglov av kommunen men det föll i Kammarrätten.

Men operatören ger inte upp utan har fått med Nacka kommun på ett planförfarande innebärande att Ovalen får en ny egen detaljplan rensad från de begränsningar som fällde det tidigare försöket. Man har alltså upprättat ett detaljplaneförslag anpassat för ett mobilmastbygge i Älgös mest skyddsvärda naturområde och det är alltså den planen du nu har möjlighet att yttra dig över.

ÄFF har yttrat sig över planförslaget under samrådsförfarandet. ÄFF säger nej till planändringen och har nu följt upp med ett granskningsyttrande eftersom kommunen synbarligen inte tagit till sig vår oro för miljökonsekvenserna av ett mobilteletornbygge på Älgö. 

Var och när ska synpunkterna skickas?

Ditt yttrande över planförslaget skickar du till Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2014/726-14, 131 81 Nacka. Eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/726-214 i ämnesraden. Dina synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast måndagen den 21 december.

Älgö den 12 december 2015

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening