Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-08-27, ÄFF säger nej till mobilmast i Dalen

ÄFF säger nej till mobilmast i Dalen
”Unik naturmark kommer att förstöras”
 
ÄFF publicerar här styrelsens samrådsyttrande över förslaget om ändring av planbestämmelserna för del av naturområdet Dalen i syfte att möjliggöra byggnation av mobilmast på Älgös högsta punkt, klicka här för att ta del av det. Vi lägger här också ut en mall för den som så önskar ansluta sig till ÄFF:s yttrande och som du kan klicka in dig på här.

Synpunkter på kommunens förslag till ny detaljplan för Ovalen ska lämnas eller mejlas till Nacka kommun senast måndagen den 7 september. Adressen framgår av mallen samt i ÄFF:s samrådsyttrande. Mer information hittar du på kommunens hemsida om Älgö www.nacka.se/algo. Se också ÄFF:s tidigare belysning av det pågående planarbetet den 10 augusti under rubriken ”Tyck till i mastfrågan”.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2015-08-27