Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-08-10, Tyck till i mastfrågan

Kommunen trotsar Förvaltningsrättens utslag
- banar väg för mobilmastbygge i Dalen

Det högt skyddsvärda naturområdet Dalen mitt på Älgö är åter föremål för mobilmastplaner.

Nuvarande detaljplanebestämmelser för det aktuella området i Dalen sätter P för de ingrepp i den unika miljön som det är frågan om. Så nu försöker Nacka kommun lösa upp de juridiska knutarna genom en ny detaljplan för området.

Just nu pågår samrådet med anledning av planförslaget. Senast den 7 september måste du lämna dina synpunkter om du ska kunna vara med och påverka.

Som framgått av Älgö Fastighetsägareförenings årsmöteskallelse så kommer vi att fokusera på mobilmastproblematiken vid årsmötet. Det har också bildats en fristående aktionsgrupp som ÄFF för dialog med. Du når dem via deras hemsida http://mobilmast.trappstigen.se och därifrån kan du också klicka dig vidare till kommunens information om detaljplaneförslaget.

ÄFF vill uppmärksamma att i princip har endast den som lämnat synpunkter under samrådet rätt att senare överklaga planbeslutet. Dina synpunkter ska vara skriftliga och lämnas till :
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2012/146-214
131 81 Nacka
eller via e-post till registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2014/726-214 i ämnesraden

Tisdagen den 25 augusti mellan kl 17-19 hålls samrådsmöte i Nacka stadshus i form av öppet hus.

Kontaktperson på kommunen är planarkitekt Tove Mark tfn 08-718 93 54

Lite masthistorik:
I april 2012 upphävde Förvaltningsrätten det bygglov för mobilmast kommunen beviljat mobiloperatören Hi3G Access AB som också nu är den som begärt det nu inledda planförfarandet.
Före Förvaltningsrätten hade även Länsstyrelsen sagt nej.

Många nej kom också från älgöbor som i rikligt antal överklagat kommunens bygglov för mastbygge. Deras representation var stor vid Förvaltningsrättens syn på plats inför sitt avslag av mobilmastbygget.

Det för planförslaget aktuella området är inte en del av Detaljplan Älgö, Dpl 471. Det lyftes ut ur detaljplanen när den klubbades igenom i december 2006, troligtvis för att det inte hade varit möjligt att etablera mobilmast inom ramen för gällande detaljplan för Älgö och att detta i så fall hade fällt Detaljplanen för Älgö. Området lyder istället alltjämt under bestämmelserna i den gamla byggnadsplanen från 40-talet, Bpl 137.

Älgö Fastighetsägareförening återkommer inom kort med mer mobilmastrelaterad information med anledning av kommunens pågående planförfarande.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF
2015-08-10