Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-05-11, Oseriösa (?) asfaltsläggare siktade på Älgö

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse vill uppmärksamma föreningens medlemmar på att iaktta försiktighet vid konsultering av irländska stenhuggare då dessa sedan i början av månaden erbjuder sina tjänster på Älgö.

De erbjuder sig att utföra asfaltering, stenläggningsarbeten och takarbeten till låga priser med betalt i efterskott och endast om man är nöjd.

Ofta är utfallet det motsatta: dyra och bristfälligt utförda jobb som man tvingas betala.

Redan dagen efter tentativ indikation av intresse infinner sig brittiskregistrerade vita lastbilar med manskap och utrustning för att påbörja arbetet, också utan att avtal ingåtts.

Den som ber om ett skriftligt avtal riskerar att stå med ett ”avtalsdokument” med telefonnummer som inte ger access till företaget.

Den som googlar ”irländska stensättare” finner utbredda problem kopplade till ofullständigt utförda arbeten, med mera i stora delar av landet.

Älgö den 10 maj 2015

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF