Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-02-12, Planstridiga byggrätter

Ta hjälp av ÄFF:s yttrande över kommunens samrådshandling

Det pågår som Älgö Fastighetsägareförenings styrelse redan tidigare uppmärksammat på två parallella planförfarande i syfte att ändra detaljplanen för Älgö. Regelverket är sådant att det råder stor restriktivitet med sådana åtgärder. Planändringar ska i princip inte få genomföras.

Det ska föreligga alldeles speciella skäl för att göra ändringar under pågående genomförandetid av en detaljplan. ÄFF har inte funnit sådana i något av de två planändringsärendena, vilket dock inte stoppat kommunen som den senast månaden har haft att ta ställning till invändningar från 21 fastighetsägare på Älgö, samt från Nacka miljöråd och Älgö Fastighetsägareförening gällande planförfarandet angående planstridiga byggrätter.

Nu har ÄFF yttrat sig över kommunens samrådshandling och publicerar den här som stöd för övriga som avser att yttra sig. Vi publicerar också älgöbon Bengt Freijs yttrande och som ÄFF anslutit sig till så som framgår av ÄFF:s yttrande.

Yttra sig kan endast de som under samrådstiden framfört synpunkter på planändringen. Tiden för att lämna in yttranden sträcker sig till den 15 februari, så det hastar!
Lycka till!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

2015-02-12