Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-01-12, Negativ särbehandling vid Va-uttag i Etapp 3

"Strider mot likställighetsprincipen"

Älgö Fastighetsägareförenings styrelse har vänt sig till ansvariga i Nacka kommunstyrelse och Natur- och trafiknämnd (f.d. Tekniska nämnden) med anledning av den förestående debiteringen av VA-anläggningsavgifter inom Etapp 3 inom detaljplanen. Enligt uppgifter på kommunens hemsida om Älgö debiteras fastighetsägarna i Etapp 3 förhöjd Va-anläggningsavgift i förhållande till föregående etapper av detaljplanen. ÄFF finner det orimligt att en och samma detaljplan diskriminerar fastighetsägarna inom en deletapp på så sätt som nu förefaller bli fallet. Klicka här för att läsa vårt brev till politikerna.

ÄFF kommer inom kort också att lägga ut ett material med kostnadsjämförelse mellan taxan som legat till grund för fakturering av de första två etapperna och den förhöjda taxa som nu aktualiseras.