Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-12-06, Planändringsförslaget saknar gångbar grund

"En detaljplan får inte ändras"

Vår medlem, f.d. planarkitekten Bengt Freij, kan inte se någon gångbar grund som berättigar kommunen till nu aktualiserade ändringar av detaljplanen för Älgö. Läs hans samrådsyttrade gällande ändrade parkeringsytor nedan.