Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-12-05, ÄFF:s yttrande ang. parkeringar

Peta inte i detaljplanen
Lämna de allmänna parkeringsytorna i fred!

Styrelsen för ÄFF motsätter sig kommunens planer på att upplåta planlagd parkeringsyta för älgöbor och allmänhet till gåsöborna och menar att parkeringsproblematiken gällande gåsöbornas parkeringsmöjligheter kan lösas på annat sätt. Ta del av ÄFF:s samrådssvar nedan. Läs också vår medlem, f.d. planmarkitekten Bengt Frejs samrådsyttrande som du hittar under rubriken ”Felresonemang av kommunen”.