Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-12-05, ÄFF:s yttrande ang. byggrätterna

ÄFF kritisk till kommunens föreslagna
ändring av detaljplanens byggrätter

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) är mycket kritisk till Nacka kommuns pågående planprocess gällande ändring av detaljplanens byggrätter, inte minst mot bakgrund av att det sker genom enkelt planförfarande trots att den nya bestämmelsen är tänkt att gälla för samtliga tomter på Älgö. Läs ÄFF:s samrådssvar nedan. Själva planändringsförslaget hittar du på Nacka kommuns hemsida gällande Älgö.