Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-09-13, Brygden bakom budgethaveriet på Älgö

Brygden bakom budgethaveriet på Älgö: 

Upphandling utan konkurrens och rörliga arvoden!

Som framgår i senaste numret av Nacka Värmdö Posten så duckar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, från ansvaret för den totalhavererade budgeten för exploateringen av Älgö. 229 miljoner kronor var projektet kostnadsberäknat till när detaljplanen antogs. Idag handlar det om 412 miljoner och vi har inte sett slutet ännu.

Gerdaus förklaring till att det gått överstyr är som vi tidigare rapporterat – se föregående publicering här på ÄFF:s hemsida – en dåligt genomförd projektering och upphandling inför exploateringsstarten.  

Gerdau hade visserligen lämnat sin post som kommunalråd och satt i riksdagen men var före det med och röstade igenom antagandet av detaljplanen med en budget på 221 miljoner som redan då av flertaliga beslutande politiker ansågs vara underbudgeterad!

Den dåligt utförda upphandlingen som Mats Gerdau syftar på och inte vill stå till svars för är den som tecknades med WSP Samhällsbyggnad AB den 5 november 2007. Utan konkurrens! Med en initial budget på 8,975 miljoner kronor! Och med rörligt arvode!!!

Älgö Fastighetsägareförening var starkt kritisk till denna upphandling som tillkommit i strid med Tekniska nämndens delegationsreglemente. Alltså bakom ryggen på Tekniska nämnden som därmed ställdes inför fullbordat faktum. Då var Gerdau Nackas fullmäktigeordförande och partikollega till Erik Langby. Vad visste Langby? Och vad visste Gerdau?

Det var tjänstemannen Susanne Skoglund, exploateringsingenjör, som gick till verket och satte sitt namn på kontraktet och alltså körde över den politiska församlingen. Samma Susanne Skoglund som för två år sedan lämnade sin tjänst som projektledare för älgöprojektet och nu är tillbaka på samma befattning, men nu som inhyrd konsult från Structor och till ett saftigt konsultarvode.

Det finns i det här sammanhanget skäl att ta till sig revisionsbyrån Ernst & Youngs revisionskritik. Tre år i rad har revisionsbyrån, som är kommunens externa revisor, riktat anmärkningar mot kommunstyrelsen. Vi citerar:

År 2011, revisionsberättelse ”Vi vill särskilt lyfta fram de väsentliga brister som konstaterats i styrning, ledning, kontroll och uppföljning av genomförda investeringar.”

År 2012: ”Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen då bristerna varit omfattande och väsentliga.”

År 2013, i revisionsberättelsen angående Tekniska nämndens internkontroll: ”Bristerna bedömdes vara så pass omfattande att de öppnade risker för oegentligheter.”

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

genom Carin Brand 2014-09-13