Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-05-21, Ännu en spräckt budget

Älgöexploateringen 30 miljoner dyrare

Så var det dags igen! Ännu en spräckt budget för Älgöprojektet. Kommunen tvingas skjuta till nära 30 mkr för att täcka kostnadsökningarna och totalkostnaden för älgöexploateringen beräknas nu till drygt 411 mkr enligt senaste tertialbokslut, snart dubbelt upp mot vad som sades vid antagandet av detaljplanen 2006 då det handlade om en total kostnad på 221 mkr. Idag belastas skattekollektivet av en kostnad som klättrat över detta belopp, 229 mkr kostar älgöexploateringen skattebetalarna i Nacka i dagsläget.

Kommunen förklarar kostnadsökningarna med inkompetens om man ska hårdra. Den större delen av den nära 30 mkr stora kostnadsökningen sägs bero på bristfällig projektering åren 2007-2008 till följd av då rådande brist på kompetens och resurser inom den tekniska processen, resterande belopp (4,6 mkr) förklaras vara IT-problem vid projektbyte.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

Älgö 2014-05-21