Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-03-25, Regler för uppskov med VA-anläggningsavgiften

Känns VA-fakturan betungande?

Ta till vara möjligheten att skjuta på betalningen!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening vill uppmärksamma berörda fastighetsägare på möjligheten till uppskjuten betalning av VA-anläggningsavgiften. Till skillnad mot förfarandet vid fakturering av gatukostnader så förefaller inte reglerna ha bifogats fakturan, men finns att tillgå på Nacka kommuns hemsida. Klicka på endera av länkarna nedan för att ta del av Nacka kommuns information om regler vid betalningssvårigheter.

Regelverket överensstämmer i stort med betalningsvillkorn för betalning av gatukostnader men saknar dess särskilda regel för permanentboende och förefaller av rubriceringen att döma enbart ha bäring för fastighetsägare med betalningssvårigheter, vilket inte är fallet gällande möjligheten att få skjuta på betalning av gatukostnader.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförenig

2014-03-25

ĉ
Älgö FF,
3 aug. 2014 14:59
Ċ
Älgö FF,
3 aug. 2014 14:59