Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-03-21, Pensionärers rätt att avvakta betalning av gatukostnader

”Gör som jag, begär uppskov med betalning av gatukostnaderna även om du inte har betalningssvårigheter. ”

Uppmaningen kommer från tidigare ledamoten i Älgö Fastighetsägareförening, älgöbon Bengt Freij och riktar sig till de fastighetsägare på Älgö som liksom han själv uppnått pension och vill skjuta på betalningen. Bengt Freij stöder sig på femte punkten i betalningsvillkoren för betalning av gatukostnader. Enligt denna har pensionärer efter särskild prövning rätt till uppskjuten betalning.

Men nu förefaller det som om kommunen inte vill kännas vid det i förhållande till det ordinarie regelverket mer frikostiga villkor som klubbades för pensionärer vid betalning av gatukostnader på Älgö. Kommunen slirar på sitt löfte och ställer krav på dokumenterade betalningssvårigheter.

Särskild prövning har enligt Bengt inget med dokumentation av betalningssvårigheter att göra:

-Det räcker enligt min mening med att fastighetsägaren enbart är pensionär som grund för anstånd enligt betalningsvillkoren ovan. Detta var även något som tydligt framfördes av kommunens representanter i samband den långdragna planprocessen.

Bengt Freij har vänt sig till högre instans för att tvinga kommunen att följa de bestämmelser som klubbades med gatukostnadsbeslutet. Klicka på endera av filerna nedan för att ta del av Bengts egen redovisning av problematiken och hans uppmaning till andra att följa hans exempel och skjuta upp betalningen.

ĉ
Älgö FF,
3 aug. 2014 14:32
Ċ
Älgö FF,
3 aug. 2014 14:32