Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-02-27, ÄFF kräver transparens

”Inga politiska beslut utan genomlyst sifferunderlag!”

Som Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) rapporterade för någon vecka sedan har budgeten för detaljplaneexploateringen av Älgö justerats upp med nära 25 mkr till följd av fördyrningar sedan föregående budgetavstämning i augusti 2013 då den för övrigt inte heller höll. Nu på måndag, den 3 mars, sammanträder politikerna i kommunstyrelsen och har då bl. a. att ta ställning till tjänstemännens begäran om mer pengar. ÄFF:s styrelse har tillställt kommunstyrelsens ledamöter den information vi lagt ut på hemsidan och uppmärksammat på behovet av bättre genomlyst sifferunderlag innan beslut tas. Detta för att gardera att gatukostnaderna, som ju nått den nivå att höjningarna finansieras med skattemedel, inte spiller över på VA och läggs på fastighetsägarnas VA-anslutningsfakturor.

ÄFF: s styrelse fortsätter bevakningen av den politiska hanteringen av budgeten för älgöexploateringen med fokus på de uppenbara bristerna i beslutsunderlaget. Vi återkommer med information om hur denna för älgöborna angelägna fråga behandlas i kommunstyrelsen.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
2014-02-27