Välkommen

Välkommen till Älgö Fastighetsägareförenings hemsida. Här lägger vi fortlöpande ut vår bevakning av frågor kopplade till vår ö samt informerar och belyser de egna aktiviteterna i föreningen.

Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) ska vara till gagn för dess medlemmar. ÄFF:s uppgift är bl.a. att verka för en ökad trivsel för de boende på Älgö samt att bevaka frågor av gemensamt intresse för föreningens medlemmar. Ett exempel på detta är olika frågeställningar knutna till Nacka kommuns pågående genomförande av detaljplanen för Älgö.